Gasketelwet van kracht sinds 1 april 2023 

Op 1 april 2023 is de Gasketelwet in werking getreden. Vanaf nu mogen alleen nog gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs werkzaamheden verrichten aan gebouw gebonden gasverbrandingstoestellen. In de afgelopen tijd hebben wij onze monteurs opgeleid en gecertificeerd zodat zij over het Bewijs van Vakmanschap CO-erkenning beschikken.

Uw nieuwe cv-ketel vakkundig en veilig geïnstalleerd bij Budgetketel!

Door de invoering van de gasketelwet moeten alle installatiebedrijven en monteurs per 1 april 2023 gecertificeerd zijn. Verrichten zij na die datum toch werkzaamheden zoals installatie, service of onderhoud aan gasverbrandingstoestellen zonder certificering, dan riskeren zij een hoge boete. Daarnaast is het ook strafbaar voor particulieren om niet-gecertificeerde bedrijven en monteurs in te schakelen voor installatie, onderhoud en reparatie van cv-ketels. 

Bij Budgetketel voldoet u aan de wettelijke verplichting 

Door uw nieuwe cv-ketel bij Budgetketel te kopen en te laten installeren door onze gecertificeerde monteurs voldoet u aan de wettelijke verplichting en wordt uw cv-ketel vakkundig en veilig geïnstalleerd. Ook verzorgen wij de service en onderhoud aan uw nieuwe cv-ketel, met het Warmte Compleet Contract heeft alles compleet en veilig geregeld. 

Waarom de Gasketelwet?

De Gasketelwet is in het leven geroepen om de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties te verbeteren en zo koolmonoxide ongevallen te verminderen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde in 2015 een rapport over het werken aan gasverbrandingsinstallaties en de gevolgen hiervan. Hierin werden met name de gevaren van koolmonoxide belicht. Jaarlijks raakten er meer monteurs, maar ook bewoners gewond aan een verhoogde concentratie koolmonoxide dan gedacht. In ernstige gevallen kwamen zij zelfs te overlijden. Dit was de aanleiding voor een wettelijk kader dat het aantal slachtoffers terug moet dringen. Namelijk de Gasketelwet.

Deze wet is opgenomen in het Bouwbesluit (§1.8). Hierin staan alle voorschriften waar bouwwerken aan moeten voldoen, zoals veiligheid. Dit heeft betrekking tot alle werkzaamheden aan gebouw gebonden gasverbrandingstoestellen. Een nieuwsbericht van de rijksoverheid (met update) lees je https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/30/wettelijk-stelsel-voor-werkzaamheden-aan-gasverbrandingsinstallaties-per-1-oktober-in-werking


Vraag ons om contact met u op te nemen door het onderstaande formulier in te vullen!